Digitalni tisk Piksel

Piksel d.o.o. je vodilno podjetje na področju digitalnega tiska in njegove dodelave v Sloveniji. Naši največji prednosti pred konkurenco sta visoka tehnološka opremljenost proizvodnje in vrhunska usposobljenost tehnologov. Zaradi tega smo v prednosti v treh ključnih postavkah: v kvaliteti produktov, kapacitetah proizvodnje ter kratkem odzivnem času.

Digitalni tisk nam zaupajo največji ponudniki oglasnega prostora v Sloveniji. Smo ena od dveh vodilnih tiskarn v Sloveniji, omenjeni parametri pa nas postavljajo na prvo mesto. Raznolikost materialov in produktov je zelo pestra in bogata, s spremljanjem razvoja tehnologije jo nenehno večamo in dopolnjujemo.

Vizija

Vizija našega podjetja je zadržati in utrditi vodilni položaj na področju digitalnega tiska v Sloveniji ter razširiti obseg proizvodnje in produktov, ki se uporabljajo predvsem v oglaševanju in predstavitvah blagovnih znamk podjetij in izdelkov (npr. v trgovski dejavnosti, in na prireditvah).

Poslanstvo

Svojim strankam želimo zagotoviti vrhunsko kvaliteto ponujenih produktov in storitev v čim krajšem času in jim tako pomagati pri zagotavljanju učinkovitih predstavitev in doseganju poslovnih rezultatov. Vrhunsko produkcijo lahko zagotavljamo na podlagi spremljanja tehnološkega razvoja in njegovega uresničevanja v stvarnih izdelkih. Našim strankam želimo ponuditi visoko kakovostne tiskovine, kar jih omogoča tehnologija v svetovnih okvirih.

Strategija

Naša strategija temelji na sistematičnem spremljanju in vlaganju v najsodobnejšo tehnologijo na hitro razvijajočem se in spremenljivem trgu digitalnega tiska. Hkrati z vlaganjem v nove tehnologije zagotavljamo tudi usposabljanje in izobraževanje zaposlenih in vzpostavljamo komunikacijske kanale, ki bodo omogočali optimalno sodelovanje z obstoječimi strankami ter predstavljanje produktov in pridobivanje novih strank.