1/8

Roto pano

Roto panoji so oglasne površine s tremi menjajočimi se slikami. V večini primerov se na lamele, ki so postavljene v obliki prizme lepi samolepilna folija.

Materiali

Samolepilna folija

Tehnologija

DURST - Rho 320R