1/8

Okenska grafika

Pod okensko grafiko razumevamo grafično opremljanje steklenih površin na ali v objektih.