1/8

Scenografije

Pri scenografijah praktično ni omejitev v raznovrstnosti uporabljenih materialov, pri katerih je izbira pogojena z željenimi učinki. To so lahko materiali, ki omogočajo presvetlitve in svetlobne efekte, samostoječi panoji in objekti, materiali z reflektivnimi lastnostmi itd.